Styrelsen för läsåret 2021 - 2022

Maria Ehrnrooth
Ordförande
mariaehrn2014 at gmail.com

Gusse Sandblom
Viceordförande och Morgis

gustav.sandblom at yahoo.com

Hedvig Rask
Sekreterare
hedvig.rask at gmail.com

Mårten Jakobsson
Kassör
lagstadffkassor at gmail.com

Toffi Berger och
Evenemangsansvariga
toffi.berger at gmail.com

Jenny Von Koskull

Förrådsansvarig

jenny.vonknorring at gmail.com

Reeta Lindeman
reeta.lindeman at gmail.com

Hanna Palenius
Klubbansvarig för klubbar                                                             
hanna.i.palenius at gmail.com

Hanna Ruokomäki

hanna.ruokomaki at gmail.com

Lägerskoleansvarig

Tarja Granvik

tjgranvik at gmail.com
 

 

Allmän email
lagstadff at gmail.com