Styrelsen för läsåret 2019 - 2020

Maria Ehrnrooth
Ordförande
mariaehrn2014 at gmail.com

Matias Enroth
Viceordförande
matiasjenroth at gmail

Hedvig Rask
Sekreterare
hedvig.rask at gmail.com

Henrik Karlsson
Kassör
henkkakarlsson at gmail.com

Toffi Berger
Understödsansvarig, förrådsansvarig
toffi.berger at gmail.com

Reeta Lindeman
Understödsansvarig
reeta.lindeman at gmail.com

Hanna Palenius och Gusse Sandblom
Klubbansvarig för klubbar och morgis                                                            
hanna.i.palenius at gmail.com
gustav.sandblom at yahoo.com

Mårten Jakobsson
Webbansvarig och informatör till klassombuden
mvj-hos at polycon.fi

Johanna Pesonen
Styrelsemedlem
johanna.pesonen at noccela.fi

Allmän email
lagstadff at gmail.com