Aktuellt

2.2.2024 Midvinterfesten för Lagstads skolas föräldrar och personal

Inbjudan ovan samt den kommer till alla per e-post. Glöm inte att anmäla dig via linken senast 26.1: https://bit.ly/midvinter24

 

Dags att betala medlemsavgiften i Lagstads skolas föräldraförening!

Vi hoppas du vill delta i Lagstads skolas föräldraföreningens verksamhet genom att betala in medlemsavgiften som är 10 €/läsår 2023-2024/elev.  Medlemsavgiften är frivillig. Betala gärna in den senast 30.11.2023. Tack för ditt stöd! Betalningsuppgifter etc. hittar du här >>

Föräldraföreningen vill påminna om klasspengen:

Den klasspeng på 5 €/elev som föräldraföreningen beviljar gäller klassträffar utanför skoltid där också föräldrar deltar. Klasspengens mål är att föräldrar och elever ska lära känna varandra inom klassen. Vi hoppas så många klasser som möjligt utnyttjar denna möjlighet att förbättra samvaron bland elever och föräldrar!

Hösten 2023 klubbar har börjat

Gå och kolla fritidsverksamhet-sidan >>

7.10 Höstmarknaden i Lagstads skola

Vi i föräldraföreningens styrelse vill tacka klassombuden och alla klasser som koordinerat, bakat, burit, fixat, sålt, städat och bidragit till bra stämning på Lagstads skolas höstmarknad 7.10.!

Höstmarknaden är ett sätt för föräldrar och barn att umgås och ha roligt medan vi samlar in pengar. Alla medel som kommer in går oavkortat till verksamhet för skolans elever, men tanken med de gemensamma evenemangen är också att vi ska få ett starkt nätverk mellan oss föräldrar.

Läs mera om Höstmarknaden >>

28.09 Hem och Skola-dagen i Lagstads skola 28.9. – välkommen till skolan!

Den nationella Hem och Skola-dagen firades i Lagstads skola torsdagen 28.9 kl. 8:00-9:00 med frukost i varje klass. Frukosten är ett knytkalas för elever och föräldrar samt lärare. Tanken med detta är att föräldrarna lär känna varandra och lärare bättre och barnen får sina föräldrar på besök till klassen! 

20.9 kl. 18 för klassombudens möte om höstmarknaden

24.08  Föräldraföreningens årsmöte för alla vårdnadshavare kl. 19.30 på skolan

 

Morgis

Morgis för hösten 2023. (åk 1-2)

Morgis öppen måndag till onsdagar från vecka 39 

Anmälningsblanketten finns under Morgis

 

 

Föreläsning från föräldramötet 2019

Hur mår våra ungdomar? Hur kan vi tillsammans förebygga stress och öka välmående?

Om föräldraföreningen

 

Mera information om Marknaden hittas i manualen.

https://bit.ly/marknadsmanual

 

 

Lagstads skolas årsklocka: