Till dig som jobbar i Lagstad

Vi i föräldraföreningen vill gärna sätta en liten guldkant på din och elevernas vardag. Sök gärna understöd för sådant som Esbo stad inte bekostar.

 Till vad?

- studiebesök och exkursioner

- teater och annan kultur

- böcker, inredning eller extra material

- precisering: se länken nedan

 Hur?

- blankett på adressen https://bit.ly/anhallanff

- precisering: se länken nedan

 När?

- senast den sista dagen i månaden för att vi ska behandla din ansökan på följande månads styrelsemöte

 

Detaljer att observera vid ansökandet

Är du lärare i Lagstads skola? Har du något projekt eller någon idé där du vill anhålla om understöd från föräldraföreningen? Fyll då i denna blankett: 

Anhållan om understöd från Lagstads skolas föräldraförening