MEDLEMSAVGIFT FÖR 2021-2022

 

Föräldraföreningen beslöt på årsmötet som hölls i september att den frivilliga medlemsavgiften för familjer med barn i Lagstads skola förblir 10€ / barn /skolår. 


Vi samlar in dessa summor under hösten och med att ni betalar medlemsavgiften så understöder ni vår verksamhet i skolan för våra elever. Alla insamlade medel används för barnens behov och för att öka trivseln i skolan. Föreningen delar ut bidrag till skolbiblioteket, elevstipendier, lägerskola, gymnastikredskap, teater och museumbesök, transporter till olika evenemang mm. Föräldraföreningen ordnar också olika klubbar för eleverna. I korthet kan man säga att medlemsavgiften går oavkortat tillbaka till eleverna.

Kontonummer: FI69 4055 4720 0648 05
Referens: 20022
OBS: Inget meddelande behövs, men kom ihåg referensnumret.