Här hittar du tips inför föräldraföreningens höst- och vårmarknad

Våra höst- och vårmarknader är inte enbart av ekonomisk betydelse, den främsta funktionen är att det skapar samhörighet mellan föräldrarna och skolan vilket i förlängningen är gynnsamt för eleverna!

 

Detaljerad information om hur marknaden arrangeras finns i marknadsmanualen.