VÄLKOMMEN TILL HEMSIDAN FÖR LAGSTADS SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING!

Aktuellt

Fredagen den 30.9 firar vi Hem och skola-dagen med knytkalasfrukost i klasserna för elever, personal och föräldrar. Frukosten hålls kl. 8.00-9.00 i klassrummen. Frukosten är ett bra tillfälle att träffa och lära känna andra föräldrar. 
Den egna klassens kontaktpersoner meddelar via e-post eller Wilma hur det är tänkt att frukosten ska ordnas.

- Skolans dörrar öppnas redan kl 07:30!
- Varje klass kan hämta pappersmuggar, servetter och tallrikar från huvudingången, någon från föräldraföreningen delar ut innan kl 08:00.
-Ifall infot om HOS frukosten ännu inte nått er så kontakta klassens klassförälder/informatör/lärare.
Vi ses!

-----

-----

Klubbanmälan är öppnen, se sidan Fritidsverksamhet 2016 - 2017.LAGSTADS SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING

Lagstads skola har en aktiv föräldraförening, men vad gör vi egentligen?

På dessa sidor berättar vi om allt vi hittat på hittills. Välkommen med nya idéer om vad som kunde göras i fortsättningen!

Vad gör föräldraföreningen?

Föreningens uppgift är att befrämja och stöda samarbetet mellan hem och skola. Vi ordnar eftermiddagsklubbar, möten med föräldrar och lärare, föredrags-, och diskussionsmöten, temakvällar, höst- och vårfester för elever och föräldrar mm. Föreningen samlar medel för olika aktiviteter och för skolmaterial.

Till vad används insamlade medel?

Alla insamlade medel används för barnens behov och för att öka trivseln i  skolan. Esbo stad ger inte pengar till allt i skolan och därför samlar föreningen in pengar vid olika tillställningar. Föreningen ger bidrag till skolbiblioteket, elevstipendier, lägerskola, resor till t.ex teater, sportdagens transporter mm.

Föräldraföreningen har också bidragit till olika klubbar för eleverna.I korthet kan man säga att elevernas skolgång får en liten guldkant.

Vad behövs?

Familjerna understöder föräldraföreningens verksamhet genom att betala en medlemsavgift om 10 € / barn / år.

Målsmännens fulla insats behövs. Ställ upp då klassombuden begär. Hjälp med bakning, vinstinsamling mm. Allas insats är välkommen och nödvändig.

TILLSAMMANS får vi mycket gjort.

 


Aktuellt just nu

Frukost i klasserna fredagen 30.9.

Höstmarknad 15.10.

Klubbanmälan för 2016 öppnen.

Ny klubb: kodning åk 4-6