AKTUELLT

Möteskallelse till Lagstadskolas föräldraförenings r.f. årsmöte

Tidpunkt 31.08.2016 kl:18:00
Plats: Lagstads skola, matsalen

Välkomna alla föräldrar och medlemmar i Lagstads skolas föräldraförening till årsmötet som hålls den 31.08.2016 i skolans matsal.

På årsmötet presenteras föreningens årsberättelse för 2015-2016 samt presentation av räkenskapsperioden 1.8.2015 – 31.7.2016.

Vi kommer även att välja nya styrelsemedlemmar och verksamhetsgranskare.

hälsningar
Tove Sundström-Kortetmäki
Ordförande


VÄLKOMMEN TILL HEMSIDAN FÖR LAGSTADS SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING!

Lagstads skola har en aktiv föräldraförening, men vad gör vi egentligen?

På dessa sidor berättar vi om allt vi hittat på hittills. Välkommen med nya idéer om vad som kunde göras i fortsättningen!

Vad gör föräldraföreningen?

Föreningens uppgift är att befrämja och stöda samarbetet mellan hem och skola. Vi ordnar eftermiddagsklubbar, möten med föräldrar och lärare, föredrags-, och diskussionsmöten, temakvällar, höst- och vårfester för elever och föräldrar mm. Föreningen samlar medel för olika aktiviteter och för skolmaterial.

Till vad används insamlade medel?

Alla insamlade medel används för barnens behov och för att öka trivseln i  skolan. Esbo stad ger inte pengar till allt i skolan och därför samlar föreningen in pengar vid olika tillställningar. Föreningen ger bidrag till skolbiblioteket, elevstipendier, lägerskola, resor till t.ex teater, sportdagens transporter mm.

Föräldraföreningen har också bidragit till olika klubbar för eleverna.I korthet kan man säga att elevernas skolgång får en liten guldkant.

Vad behövs?

Familjerna understöder föräldraföreningens verksamhet genom att betala en medlemsavgift om 10 € / barn / år.

Målsmännens fulla insats behövs. Ställ upp då klassombuden begär. Hjälp med bakning, vinstinsamling mm. Allas insats är välkommen och nödvändig.

TILLSAMMANS får vi mycket gjort.